Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Akademicka 22   |    tel: 513026847

Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami (WGO)
Karwowski Edward Andrzej 86 2156784

Deklaracje
Młynarczyk Agnieszka 86 2156783

Kontrola nieruchomości niezamieszkałych
Odachowski Krzysztof- 86 2165941

Sprawy gospodarki odpadami komunalnymi
Urbański Karol- 86 2156794

AKTUALNOŚCI

KONKURS EKOLOGICZNY

„Baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, makulatura dla ekologii to nie bzdura

każda szkoła je segreguje, życie Ziemi ratuje”

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

10.05.2019r Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Nadleśnictwem w Łomży zorganizował akcję

EKOLOGIA ZA SADZONKĘ”

Rozdaliśmy mieszkańcom Miasta Łomży 1000 szt. sadzonek kwiatów i 330 szt. sadzonek drzewek.

W ramach przeprowadzonej akcji zebraliśmy:

  • 1260 kg – makulatury

  • 120 kg – plastiku

  • 136 kg – baterii

UWAGA – INFORMUJEMY !

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży od 4 maja 2019r. Będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 14:00

Więcej informacji pod tel. 600-969-201, 513 026 847.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży do skorzystania z kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – altana śmietnikowa ul. Kazańska 2.
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – parking ul. Prusa 18 naprzeciwko parku Jana Pawła II.
  • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ Jedność” – altana śmietnikowa Rycerska 20

ODPADY ZIELONE? CZY ODPADY BIO?

Zgodnie z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz U z 2017 r. poz. 19), – „selektywnie zbiera się (…) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. W stosunku do obecnie obowiązujących w większości gmin w Polsce zasad to duża zmiana, nie dziwi więc, że wzbudziła ona istotne wątpliwości.
Bio Odpady to:
ODPADY ZIELONE: trawa, drobne gałęzie, liście oraz spady owoców
BIOODPADY KUCHENNE: pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, resztki owoców cytrusowych, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty, stary czerstwy chleb, bułki, przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja, skorupki jaj itp.

Tak wyselekcjonowane odpady – mogą być zebrane do worka lub pojemnika brązowego.

PAMIĘTAJMY!!!
Pozostałe odpady kuchenne zawierające frakcje mięsne, kostne i tłuszcze – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Selektywnie zebrane bioodpady ( zielone + kuchenne) trafią do kompostowania. Z nich powstanie kompost spełniający wymagania dotyczące nawozów lub środka poprawiającego uprawę gleby, który będzie można zastosować jako nawóz np.: przy uprawach i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, roślin energetycznych, w leśnictwie itp.