Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Akademicka 22   |    tel: 513026847

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dariusz Boryszewski tel. 862156784

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przemysław Chełstowski tel. 862156788

Deklaracje
Młynarczyk Agnieszka 86 2156783

Kontrola nieruchomości niezamieszkałych
Odachowski Krzysztof- 86 2165941

Sprawy gospodarki odpadami komunalnymi
Urbański Karol- 86 2156794

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00
sobota 8:00 – 14:00

AKTUALNOŚCI

KONKURS EKOLOGICZNY

„Baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, makulatura dla ekologii to nie bzdura

każda szkoła je segreguje, życie Ziemi ratuje”

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

10.05.2019r Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Nadleśnictwem w Łomży zorganizował akcję

EKOLOGIA ZA SADZONKĘ”

Rozdaliśmy mieszkańcom Miasta Łomży 1000 szt. sadzonek kwiatów i 330 szt. sadzonek drzewek.

W ramach przeprowadzonej akcji zebraliśmy:

  • 1260 kg – makulatury

  • 120 kg – plastiku

  • 136 kg – baterii

UWAGA – INFORMUJEMY !

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży od 4 maja 2019r. Będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 14:00

Więcej informacji pod tel. 600-969-201, 513 026 847.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży do skorzystania z kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – altana śmietnikowa ul. Kazańska 2.
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – parking ul. Prusa 18 naprzeciwko parku Jana Pawła II.
  • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ Jedność” – altana śmietnikowa Rycerska 20

ODPADY ZIELONE? CZY ODPADY BIO?

Zgodnie z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz U z 2017 r. poz. 19), – „selektywnie zbiera się (…) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. W stosunku do obecnie obowiązujących w większości gmin w Polsce zasad to duża zmiana, nie dziwi więc, że wzbudziła ona istotne wątpliwości.
Bio Odpady to:
ODPADY ZIELONE: trawa, drobne gałęzie, liście oraz spady owoców
BIOODPADY KUCHENNE: pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, resztki owoców cytrusowych, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty, stary czerstwy chleb, bułki, przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja, skorupki jaj itp.

Tak wyselekcjonowane odpady – mogą być zebrane do worka lub pojemnika brązowego.

PAMIĘTAJMY!!!
Pozostałe odpady kuchenne zawierające frakcje mięsne, kostne i tłuszcze – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Selektywnie zebrane bioodpady ( zielone + kuchenne) trafią do kompostowania. Z nich powstanie kompost spełniający wymagania dotyczące nawozów lub środka poprawiającego uprawę gleby, który będzie można zastosować jako nawóz np.: przy uprawach i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, roślin energetycznych, w leśnictwie itp.