Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Akademicka 22 | tel. 600 969 201

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dariusz Boryszewski | tel. 862156784

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przemysław Chełstowski | tel. 862156788

Deklaracje
Młynarczyk Agnieszka | tel. 86 2156783

Kontrola nieruchomości niezamieszkałych
Odachowski Krzysztof | tel. 86 2165941

Sprawy gospodarki odpadami komunalnymi
Urbański Karol | tel. 86 2156794

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00
sobota 8:00 – 14:00

AKTUALNOŚCI

Rozstrzygnięcie Konkursu Ekologicznego

Baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, makulatura dla ekologii to nie bzdura

każda szkoła je segreguje, życie Ziemi ratuje”

MIEJCE 1

Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

MIEJCE 2

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomży

MIEJCE 3

Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży

UWAGA !!!

OD DNIA 28.09.2020R ( PONIEDZIAŁEK ) W PUNKCIE PSZOK BĘDĄ PRZYJMOWANE ODPADY WIELKOGABARYTOWE OD MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻY ORAZ GMINY ŁOMŻA I GMINY PIĄTNICA.

( Jednocześnie informujemy iż w dni powszednie wznawiamy pracę od godz. 7:00 do godz. 16:00 )

Segregacja odpadów

„Modernizacja istniejącej sortowni odpadów na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo, woj. podlaskie”

Artykuł do pobrania:
Dlaczego-modernizacja.pdf

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży oraz Gminy Piątnica do skorzystania z nowo rozstawionych kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenie Urzędu Gminy Piątnica:
– Tył budynku Urzędu Gminy Piątnica.
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – Skatepark naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 9
– Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Piękna 1 przy rondzie Kościuszki
Ponadto przypominamy o lokalizacji kontenerów rozstawionych wcześniej zlokalizowanych przy ulicach:
– ul. Kazańska 2 przy altanie śmietnikowej
– parking ul. Prusa 18 przy altanie śmietnikowej naprzeciwko parku Jana Pawła II
– ul. Rycerska 20 przy altanie śmietnikowej

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW OD 2020 ROKU

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych.  Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Karton po mleku to przykład opakowania wielo-materiałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

KONKURS EKOLOGICZNY

„Baterie, zużyty sprzęt elektroniczny, makulatura dla ekologii to nie bzdura

każda szkoła je segreguje, życie Ziemi ratuje”

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

EKOLOGIA ZA SADZONKĘ”

10.05.2019r Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. przy współpracy z Nadleśnictwem w Łomży zorganizował akcję

Rozdaliśmy mieszkańcom Miasta Łomży 1000 szt. sadzonek kwiatów i 330 szt. sadzonek drzewek.

W ramach przeprowadzonej akcji zebraliśmy:

  • 1260 kg – makulatury

  • 120 kg – plastiku

  • 136 kg – baterii

UWAGA – INFORMUJEMY !

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Akademickiej 22 w Łomży od 4 maja 2019r. Będzie czynny w każdą sobotę w godz. 8:00 – 14:00

Więcej informacji pod tel. 600-969-201, 513 026 847.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży do skorzystania z kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – altana śmietnikowa ul. Kazańska 2.
  • Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – parking ul. Prusa 18 naprzeciwko parku Jana Pawła II.
  • Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ Jedność” – altana śmietnikowa Rycerska 20

ODPADY ZIELONE? CZY ODPADY BIO?

Zgodnie z §3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz U z 2017 r. poz. 19), – „selektywnie zbiera się (…) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”. W stosunku do obecnie obowiązujących w większości gmin w Polsce zasad to duża zmiana, nie dziwi więc, że wzbudziła ona istotne wątpliwości.
Bio Odpady to:
ODPADY ZIELONE: trawa, drobne gałęzie, liście oraz spady owoców
BIOODPADY KUCHENNE: pochodzenia roślinnego, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców cytrusowych, resztki owoców cytrusowych, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty, stary czerstwy chleb, bułki, przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja, skorupki jaj itp.

Tak wyselekcjonowane odpady – mogą być zebrane do worka lub pojemnika brązowego.

PAMIĘTAJMY!!!
Pozostałe odpady kuchenne zawierające frakcje mięsne, kostne i tłuszcze – wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.
Selektywnie zebrane bioodpady ( zielone + kuchenne) trafią do kompostowania. Z nich powstanie kompost spełniający wymagania dotyczące nawozów lub środka poprawiającego uprawę gleby, który będzie można zastosować jako nawóz np.: przy uprawach i pielęgnacji roślin ozdobnych, trawników, roślin energetycznych, w leśnictwie itp.