Porady jak segregować

 

CO GDZIE WRZUCAMY WYBIERZ KOLOR POJEMNIKA

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy :
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
• ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

Wrzucamy:
• Butelki i słoiki po napojach i żywności ,
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
• szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• luster,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).


Nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady BIO (ulegające biodegradacji) – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.


Nie wrzucamy:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

CZARNY – ODPADY ZMIESZANE

Wrzucamy
• odpadki kuchenne,
• część śmieci, których nie wyrzucimy do pozostałych pojemników – doniczki, talerze, kubki, szklanki, resztki jedzenia,
• brudny papier, paragony ze sklepu,
• zimny popiół,
• artykuły higieniczne.

 

UWAGA ! ! !

Nazwa „odpady zmieszane” nie oznacza, że do czarnego pojemnika wrzucamy wszystko

UWAGA ! ! !

Nie spalać śmieci. Palenie śmieci w domowych piecach to oznaka braku troski o siebie, swoich najbliż-szych i środowisko.

Podczas spalania odpadów z kominów wydobywają się toksyczne z wiązki che-miczne takie jak: dioksyny, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.