Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201
Budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Na pierwszym planie doniczka z kwiatami. W tle ludzie
gra ekologiczna Ekoeksperymentarium
Budynek Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
tytułowe
Ekoeksperymentarium
previous arrow
next arrow

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i System Gospodarki Odpadami w Łomży powstał w 2013 r.

Głównym priorytetem PSZOK-u jest bezpieczne i bezpłatne przyjęcie selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz osiągnięcie konkretnego wyniku ekologicznego, polegającego na zwiększeniu ilości odzyskiwanych surowców wtórnych. Efekt ten można uzyskać tylko poprzez zmobilizowanie naszych mieszkańców do segregowania odpadów. Istotnym aspektem jest to, że Miasto ma obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych.

Zaufali nam:

Skip to content