Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Informacje o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Łomży.

W PSZOK można pozbyć się następujących odpadów:

 • papieru i tektury,
 • szkła,
 • tworzyw sztucznych,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • bioodpadów,
 • metali,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • chemikaliów,
 • odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
  i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
  i strzykawek,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon,
 • tekstyliów i odzieży,
 • resztek farb,
 • tonerów.

Dzięki Funduszom Unijnym które pozyskaliśmy na „Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży” gdzie wartość dofinansowania ze środków UE wynosi: 1.771.076,32 zł (73,78%) będziemy w stanie zapewnić naszym mieszkańcom praktyczny z nowoczesnymi rozwiązaniami punkt odbioru selektywnie zebranych odpadów.

Skip to content