Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Porady jak segregować

CO GDZIE WRZUCAMY – WYBIERZ KOLOR POJEMNIKA.

Papier – pojemnik/worek niebieski

  Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.
  Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

  Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności ,
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
  Nie wrzucamy:

 •  ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 •  szkła okularowego,
 •  szkła żaroodpornego,
 •  zniczy z zawartością wosku,
 •  żarówek i świetlówek,
 •  reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

  Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
  Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady BIO (ulegające biodegradacji) – pojemnik/worek brązowy

  Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.
  Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

CZARNY – ODPADY ZMIESZANE

  Wrzucamy:

 • odpadki kuchenne,
 • część śmieci, których nie wyrzucimy do pozostałych pojemników – doniczki, talerze, kubki, szklanki, resztki jedzenia,
 • brudny papier, paragony ze sklepu,
 • artykuły higieniczne.

UWAGA ! ! !
Nazwa „odpady zmieszane” nie oznacza, że do czarnego pojemnika wrzucamy wszystko
UWAGA ! ! !
Nie spalać śmieci. Palenie śmieci w domowych piecach to oznaka braku troski o siebie, swoich najbliż-szych i środowisko.
Podczas spalania odpadów z kominów wydobywają się toksyczne z wiązki che-miczne takie jak: dioksyny, chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, formaldehyd oraz metale ciężkie, które nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.

SZARY

  Wrzucamy:

 • zimny popiół.

Skip to content