Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży oraz Gminy Piątnica do skorzystania z nowo rozstawionych kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenie Urzędu Gminy Piątnica:
– Tył budynku Urzędu Gminy Piątnica,
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – Skatepark naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 9,
– Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Piękna 1 przy rondzie Kościuszki.

Ponadto przypominamy o lokalizacji kontenerów rozstawionych wcześniej zlokalizowanych przy ulicach:
– ul. Kazańska 2 przy altanie śmietnikowej,
– parking ul. Prusa 18 przy altanie śmietnikowej naprzeciwko parku Jana Pawła II,
– ul. Rycerska 20 przy altanie śmietnikowej.

Skip to content