Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży oraz Gminy Piątnica do skorzystania z rozstawionych kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych przy ulicach:
– ul. Piękna 1 przy rondzie Kościuszki – Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
– ul. Kazańska 2 przy altanie śmietnikowej,
– ul. Prusa 18 parking  przy altanie śmietnikowej naprzeciwko parku Jana Pawła II,

– ul. Rycerska 20 przy altanie śmietnikowej

– ul. Sybiraków 18 przy trafostacji osiedle Sybiraków

 

Skip to content