Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych serdecznie zaprasza mieszkańców Miasta Łomży do skorzystania z rozstawionych kontenerów na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

 

W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych przy ulicach:

– Punkt 1. – ul. Piękna 1 przy rondzie Kościuszki – Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
– Punkt 2. – ul. Kazańska 2 przy altanie śmietnikowej,
– Punkt 3. – ul. Prusa 18 parking  przy altanie śmietnikowej naprzeciwko parku Jana Pawła II,
– Punkt 4. – ul. Rycerska 20 przy altanie śmietnikowej
– Punkt 5. – ul. Sybiraków 18 przy trafostacji osiedle Sybiraków
– Punkt 6. – ul. Małachowskiego 8 przy altanie śmietnikowej

 

Skip to content