Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

DEKLARACJE – Jak i kiedy składamy

Wspólnie dbajmy o nasze miasto

  • Należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszą deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zapewnić we własnym zakresie pojemnik do gromadzenia odpadów zmieszanych (Pojemnik koloru CZARNEGO),
  • utrzymywać ww. pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • prowadzenie selektywnej zbiórki, zgodnie za zasadami obowiązującymi w Łomży.

Skip to content