Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Akademicka 22 | tel. 600 969 201

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 16:00
sobota 8:00 – 14:00

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Dariusz Boryszewski | tel. 862156784

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Przemysław Chełstowski | tel. 862156788

Deklaracje
Młynarczyk Agnieszka | tel. 86 2156783

Kontrola nieruchomości niezamieszkałych
Odachowski Krzysztof | tel. 86 2165941

Sprawy gospodarki odpadami komunalnymi
Urbański Karol | tel. 86 2156794

Kierownik PSZOK Główny Specjalista ds. gospodarowania odpadami
Krzysztof Kotowski | tel. 600969201

    Skip to content