Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Segregacja śmieci w szkołach nie jest już tylko opcją, ale obowiązkiem. Najnowsze dyrektywy unijne oraz prawodawstwo krajowe obligują placówki publiczne do przygotowywania i wdrażania planów selektywnej zbiórki odpadów. To już nie tylko jedna z możliwości, ale i obowiązek.

Edukowanie dzieci o potrzebie segregowania odpadów to jeden z ważnych elementów nowoczesnego szkolnictwa. Aby uświadamiać najmłodszych o konieczności mądrego gospodarowania odpadami w każdej szkole podstawowej przeprowadzamy tematyczne lekcje o segregacji.

Jednak to nie wszystko! Przekazanie wiedzy to jedno. Uczniom należy umożliwić jej praktykowanie dlatego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Łomża zakupili dostosowane do wieku uczniów pojemniki na odpady. Obowiązujące przepisy odpadowe nakazują sukcesywnie zmniejszane odpadów zmieszanych tak, aby do 2025 roku poziom recyklingu dla odpadów komunalnych wzrósł do 55%, do 2030 roku do 60%, a do 2035 do 65%. Wdrażając unijne dyrektywy, polski ustawodawca narzucił na gminne placówki publiczne obowiązek wymiany pojemników ogólnych na takie z podziałem na frakcje. Zakupione przez nas wielokomorowe stacje do segregacji odpadów dają możliwość sortowania różnych rodzajów odpadów w ramach wielokomorowego pojemnika. Dodatkowo dołączamy zapas kolorowych worków na śmieci.

Odpowiednie kosze do segregacji śmieci w szkole ułatwią wypracowanie dobrych nawyków już u najmłodszych uczniów oraz przyczynią się do podwyższenia poziomów recyklingu na terenie miasta.

Chcemy sprawić by łomżyńskie szkoły podstawowe były miejscem, w którym troska o środowisko poprzez sortowanie odpadów będzie łatwa i przyjemna.

Skip to content