Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. ogłasza konkurs ekologiczny „Dbajmy o środowisko segregując odpady” dla szkół gimnazjalnych w gminach Wąsosz, Zbójna, Wizna, Przytuły, Miastkowo, Stawiski, Szczuczyn oraz Jedwabne, którego głównym celem jest propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów.
Naszym głównym celem jest:

Propagowanie wśród młodzieży idei segregacji odpadów.
Uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody.
Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego wynikających z działalności człowieka.
Wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.
Zależy nam na zaszczepieniu wśród młodych ludzi ideii życia w zgodzie z naturą i ochroną środowiska oraz możliwością ponownego wykorzystania surowców wtórnych. W akcję włączył się Prezydent Miasta Łomża, który obiął go swoim honorowym patronatem.

I etap szkolny odbywa się w poszczególnych szkołach i przeprowadzany jest według własnych regulaminów. Laureat – zwycięzca I etapu reprezentuje szkołę w II etapie.
Prace konkursowe do II etapu należy nadsyłać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 15.00 na adres Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Łomży ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża

Skip to content