Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. oraz Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłaszają konkurs ekologiczny dla przedszkoli z terenu Łomży (grupy dzieci w wieku 5-6 lat) pod nazwą „Wiosenna Marzanna” zabawka z recyklingu. Zadaniem dzieci będzie wykonanie kukły marzanny z materiałów wtórnych.


Przedmiot konkursu:

wykonanie kukły Marzanny symbolizującej odchodzącą zimę
i nawiązującej do tradycji ludowej. Prace winny nawiązywać do zmiany pór roku.

Cele konkursu:

• poznanie ludowych obrzędów związanych z pożegnaniem zimy i nadejściem wiosny;
• uświadomienie przedszkolakom konieczności ochrony środowiska;
• rozwój umiejętności plastyczno – technicznych oraz wyobraźni dzieci;
• pobudzanie aktywności twórczej.

Tematyka konkursu

Zabawka z recyklingu (wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu).

Założenia organizacyjne

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie wspólnie w grupach w przedszkolu zabawki ekologicznej – kukły Marzanny z materiałów wtórnych.
2. Format pracy – przestrzenna.
3. Na konkurs przedszkole może zgłosić tyko jedną pracę.
4. Praca powinna być odpowiednio utrwalona i zabezpieczona oraz podpisana – nr przedszkola i imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej.

Uczestnicy (przedszkola) deklarują udział konkursie ekologicznym „Wiosenna Marzanna” do 10 marca 2017r. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 506 151 774 lub mailowo
na adres pszok@zgo.lomza.pl

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni w dniu 27.03.2017r do auli PWSIiP
w Łomży na spektakl teatralny pt. „Zielona Wyspa Pirata Pifpafa” o tematyce segregacji odpadów, zanieczyszczenia powietrza i wody.

Szczegóły konkursu w załączonym pliku Regulaminu Konkursu Ekologicznego ) o tematyce „Wiosenna Marzanna” zabawka z recyklingu.

Skip to content