Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

W dniu 10.10.2018r. przy ulicy Akademickie otwarto zmodernizowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Koszt inwestycji wyniósł około 2,9 mln zł, z czego 1,8 mln pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży” Nr POIS.02.02.00-00-0004/16-00 z dnia 20 listopada 2017 r. realizowane jest w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie.

Skip to content