Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201
W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych:
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – altana śmietnikowa ul. Kazańska 2,
– Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – parking ul. Prusa 18 naprzeciwko parku Jana Pawła II,
– Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „ Jedność” – altana śmietnikowa Rycerska 20.
Skip to content