Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | tel: 600 969 201

W/w pojemniki rozstawiliśmy na terenach spółdzielni mieszkaniowych oraz na terenie Urzędu Gminy Piątnica:
– Tył budynku Urzędu Gminy Piątnica.
– Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa – Skatepark naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 9
– Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa – ul. Piękna 1 przy rondzie Kościuszki
Ponadto przypominamy o lokalizacji kontenerów rozstawionych wcześniej zlokalizowanych przy ulicach:
– ul. Kazańska 2 przy altanie śmietnikowej
– parking ul. Prusa 18 przy altanie śmietnikowej naprzeciwko parku Jana Pawła II
– ul. Rycerska 20 przy altanie śmietnikowej

Skip to content